Revisjon #5 - Publisert 03/03/2023 - Vis gjeldene versjon

Logg inn

Metadata

Revisjoner (9)

 • New revision

  Lagt til mer tekst

  2.3  Ingen til stede ved kontroll

  Bekymringsmelding, El-krim saker, jordfeilsak/jordfeilsøk o.l. er saker som ikke avsluttes som bomtur, men flyttes over til DLE som vurderer om det skal fattes et vedtak med pålegg å være til stede.

  Vis denne versjonen
 • New revision

  - Lagt inn tekst fra Føringer 2023.
  - Anlegg pukkes for maksimalt 3 måneders drift om gangen.
  DSB kartløsning brukes.
  - Presisert at bilde av sikringsskap i utgangspunktet er et krav for kontrakt Follo og Romerike Nord.
  - Endret Utvidelse med anleggskontroll til Kontroll av utvidelse. Ført inn noe mer forklarende tekst i avsnittet.

  Vis denne versjonen
 • Ny revisjon

  Endring i kapittel 2 Gjennomføring.

  Punkt som omhandler bilder er endret. 

  På de punktene hvor det er funnet avvik skal dette registreres og bilde av fysiske mangler legges til avvik. Dette gjelder kontrakt 4 Folle og 5 Romerike Nord fra og med 01.01.2024. I øvrige kontrakter benytter inspektør bilder for å dokumentere funn og observasjoner der dette ansees nødvendig. Bilder legges inn som vedlegg på hvert avvik.

  • Ved kontroll av sikringsskap tas det et oversiktsbilde med og uten tildekning, og legges i sak. Ved kontroll av andre fordelinger tas det et oversiktsbilde.

  Vis denne versjonen
 • Ny revisjon

  Noen presiseringer og mindre endringer.

  2 Gjennomføring.

  Opplistet punket som er naturlig at inspektør sjekker for å forvisse seg at det er riktig anlegg det utføres tilsyn på.

  Presisert at inntak også er en del av kontroll.

  Presisert at det er kontinuitetsmåling som benyttes for måling av impedans/resistans.

  Ved avvik legges det ved et bilde i Cubit.

  Ved kontroll av sikringsskap tas det et oversiktsbilde med og uten tildekning, og legges i sak.

  2.4 TeFT

  Tatt bort opplysning om at DLE kan ta stikkprøve.

   

  2.5 Tilsynsrapport

  Lagt til setning:
  Skal det skrives egen rapport på en hybel, må hybel ha en egen måler fra Elvia.

  Vis denne versjonen
 • Ny revisjon

  Mindre endringer. Lagt til under gjennomføring at det bør brukes 250V DC ved isolasjonsmåling.

  Vis denne versjonen
 • Ny revisjon

  Tilført tekst i kapittel 2.5.4 Nyanlegg - lagt inn samme tekst som ligger i spesifikasjon for elektroentreprenør.  

  Vis denne versjonen
 • Ny revisjon

  Mindre endringer.

  Kap. 2.5 Kortere frist før vedtak fattes fra 3 uker til 10 dager for alvorlige feil som ikke frakoples ved tilsyn.

  Kap. 2.5.3 Lagt til: 

  Det må fremkomme når nyanlegg/utvidelse ble utført, omfang av utvidelse og hvilken norm anlegget er utført etter.

  Vis denne versjonen
 • Nytt design Nettbibliotek

  Mindre endringer.
  Vis denne versjonen

Kommentarer (0)

  Markeringer (0)

   Bokmerker (0)

    Spørsmål (0)