Logg inn

Dokumentegenskaper

Revisjoner (4)

 • Nytt design Nettbibliotek

  Mindre endringer.
  Vis denne versjonen
 • Ny revisjon

  Noen presiseringer og mindre endringer.

  1.1.1 Gjennomføring
  Presisert at det er kontinuitetsmåling som benyttes for måling av impedans/resistans.

  Ved avvik legges det ved et bilde i Cubit.

  Ved isolasjonsmåling bør benyttes 250V DC for å ikke skade følsomt utstyr.

  Ved kontroll av sikringsskap tas det et oversiktsbilde og legges i sak.

   

  1.1.2 TeFT

  Tatt bort opplysning om at DLE kan ta stikkprøve.

   

  Vis denne versjonen
 • Ny revisjon

  Endring av tekst vedrørende bilder i kappittel gjennomføring.

  • På de punktene hvor det er funnet avvik skal dette registreres og bilde av fysiske mangler legges til avvik. Dette gjelder kontrakt 4 Follo og 5 Romerike Nord fra og med 01.01.2024. I øvrige kontrakter benytter inspektør bilder for å dokumentere funn og observasjoner der dette ansees nødvendig. Bilder legges inn som vedlegg på hvert avvik.

  Flyttet opp følgende tekst inn i redigert tekst i overstående kulepunkt.

  Inspektør benytter bilder for å dokumentere funn og observasjoner der dette ansees nødvendig. Bilder leges inn på hvert avvik.

   

  Vis denne versjonen

Merknader (0)

Markeringer (0)

Bokmerker (0)

Spørsmål (0)