Oppgradering av Nettbiblioteket- krever nytt passord for eksterne brukere

Nettbiblioteket får en mindre oppgradering som blandt annet gjør at det blir et bedre brukergrensesnitt på nettbrett/mobil. I den forbindelse vil eksterne brukere som logger inn med brukernavn/passord måtte lage seg nytt passord via knappen "Glemt passord" første gang de skal logge inn etter oppgradering.

Brukere med Elvia e-post adresse trenger ikke endre passord for å logge inn, men trykker på "Azure AD"

Pålogging finner du nå oppe i høyre hjørne.

Dokumenter

NavnType
Anleggsbidrag

Krav

Arbeid/opphold i kabelkulverter og kummer

Krav

Arbeidsbeskrivelse montere og reparere klatrevern i stålmast regionalnett

Krav

Arbeidsbeskrivelse montering av topphette i regionalnett tremast

Krav

Attributtdata utfylling GeoNIS

Krav

Avfallshåndtering

Krav

Avskjermingsplater regionalnett

Krav

Avviksbehandling tekniske avvik

Krav

BRUKERVEILEDNING FOR RAPPORTSKJEMA FOR INSPEKSJON AV TRESTOLPER

Skjema og maler

Batterier og batterirom

Krav

Begjæring om innsyn

Krav

Behandling av jordfeil

Krav

Bildekrav til jobber

Skjema og maler

Bistand til politiet ved brannetterforskning

Krav

Brann og arbeid etter brann

Krav

Bruk av Nettbiblioteket på Elvia.no

Annet

Bruk av kniv

Krav

Bruk av personlig verneutstyr

Krav

Bruk av stiger og trapper

Krav

Brukermanual for adgangsapplikasjon

Annet

Brytertyper i GeoNIS

Krav

Byggeplassbestemmelser

Krav

Byggeplasskontroll

Krav

Byggestrøm opp til 63A. Krav til samarbeidende entreprenører

Krav

DLE - Tjenester

Krav

Dimensjoneringsgrenser

Krav

Dokumentasjon av nettet

Krav

Dokumentasjon generelt

Krav

Driftsleders instrukser 2024-01

Krav

Driftsmerking - Tekniske krav (tidligere Eidsiva område)

Krav

Driftsmerking distribusjonsnett (tidligere Hafslund område)

Krav

Elektronisk melding av installasjons-arbeider

Krav

Endring av effektgrunnlag for avregning av umålt veilys

Krav

Endring av nettanlegg - regningsarbeid

Krav

Endring eksisterende installasjon

Krav

Energi og effektbudsjett

Skjema og maler

Entreprenørens ansvar for inngåelse av grunneieravtaler

Krav

Fordelingsskap

Krav

Forsterkning DN

Krav

Fra- og tilkobling av kabelstikkledninger ved arbeid i installasjon

Krav

Frakopling av anlegg ved tilsyn

Krav

Generell risikovurdering coronasmitte Elvia 2020

Krav

Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet

Krav

Godkjente kursleverandører for Elvia 2021

Annet

Gravearbeider i Oslo, Viken og Innlandet

Krav

HMS-krav for leverandører

Krav

Hengekabler og div

Krav

Hogst og linjerydding,herunder bruk av motorsag, ryddesag og motorisert stangsag

Krav

Høyspenningsnett

Krav

ID-kort – brukertilgang tilsynssystem

Krav

Informasjon- og påvirkningstiltak

Krav

Innsigelse etter tilsyn

Krav

Jording i distribusjonsnettet

Krav

Klatring og arbeid i høyden

Krav

Klima og miljø-krav for leverandører

Krav

Koblingsbestilling hos Driftssentralen

Krav

Koblingsgrupper for transformatorer i GeoNIS

Krav

Kontroll av boliger, hytter og lignende

Krav

Kontroll før spenningsetting av høyspent/ns og byggteknisk kontroll

Krav

Kontroll før spenningsetting, og overtakelse av anlegg

Krav

Kontroll-verifikasjon av el-anlegg virksomheter

Krav

Kontrollskjema KU Del 1

Skjema og maler

Krav til Innmåling

Krav

Krav til eiergrensesnitt

Krav

Krav til innmelding av tilsynsrapport

Krav

Krav til leveringskvalitet som nettkunder må overholde

Krav

Krav til midlertidig adgang og sikkerhetskort med søknadsskjemaer

Krav

Krav til tekniske tegninger DAK

Krav

Krav til underlag ved spenningssetting og sluttført dokumentasjon

Krav

Kum og drensrør

Krav

LS-Sikring

Krav

Lavspenningsnett

Krav

Markedskontroll

Krav

Masteavgreininger

Krav

Mastefotkiosk

Krav

Master med fellesføring, oppdeling og avleder

Krav

Matrise for valg av verneutstyr

Krav

Midlertidige anlegg - byggestrøm

Krav

Målerinstallasjoner i høyspent distribusjonsnett

Krav

Målerinstallasjoner i lavspent distribusjonsnett

Krav

Månedsrapport SHA

Skjema og maler

Nettstasjon - Automatisk vannlensing

Krav

Nettstasjon - Forprosjekt bygging underjordisk

Krav

Nettstasjon - Midlertidige anlegg - ombygging.

Krav

Nettstasjoner

Krav

Nettstasjonstegning - Kravspesifikasjon

Krav

Nettsystem og godkjente faser i GeoNIS

Krav

Nummereringsregler i distribusjonsnettet

Krav

Nøytralitet / Uavhengighet / Habilitet

Krav

Oppfølging av pågående saker

Krav

Oppfølging ved strømgjennomgang

Krav

Parallelle kabler

Krav

Provisorisk nettstasjon og koblingsstasjon

Krav

RUH - Rapportere Uønsket Hendelse

Krav

Rapportering av elsikkerhetstjenester - Erklæringer

Krav

Rapportering av ulykke hos Sakkyndig Selskap (SKS)

Krav

Regionalnett dokumentasjon i GeoNIS

Krav

Reinvestering ved flere eneboliger på samme stikkledning

Krav

Relasjoner i GeoNIS

Krav

Retningslinjer Forebygging av Corona i Elvias eksterne prosjekter

Krav

Retningslinjer for håndtering av Corona i egne oppdrag i Elvia med interne

Krav

Revisjon av elektroentreprenørerer, prosjekterende og elektroreparatører

Krav

Revisjon virksomheter

Krav

Rutine for varsling av personskader eller andre alvorlige hendelser

Krav

SHA-Oppstartsmøte KU

Skjema og maler

Signalnett

Krav

Skilt distribusjonsnett

Krav

Snitt i GeoNIS

Krav

Soknadsskjema for sikkerhetskort

Skjema og maler

Soner og Kommuner

Krav

Spesielle situasjoner med samleskinner

Krav

Stasjoner med samleskinner og brytere

Krav

Status i GeoNIS

Krav

Søk og oppfølging av jordfeil i nettkundens EL-anlegg

Krav

Søknad om tillatelse til å foreta fra- og tilkobling av kabelstikkledninger ved arbeid i installasjon

Skjema og maler

Søknadsskjema for nøkler og adgangskort

Skjema og maler

Tekniske krav til overspenningsavledere 5 – 24 kV

Krav

Teknologisk navngivning av anleggskomponenter

Krav

Temperaturserier i GeoNIS

Krav

Test Nettbibliotek

Annet

Tilknytning av nye kunder

Krav

Tilknytningspunkt og måling

Krav

Transformatorer i GeoNIS

Krav

Utplukk av tilsynsobjekt

Krav

Varsel om graving av ny kabelgrøft

Skjema og maler

Varsel om planlagte strømutkoblinger

Krav

Varsling om sosialtilfelle - dyremishandling

Krav

Vraket nett

Krav

Søkeresultater (0)