Skilt distribusjonsnett

Dokumentet beskriver hvilke skilt typer som skal benyttes i distribusjonsnettet.

Entreprenører, konsulenter og nettselskap.

1 Skilttyper i Hafslunds nett

Oversikt over standardskilt som benyttes i distribusjonsnett. Alle skilt skal være holdbare og UV-bestandige. Skilt med tosidig tape skal ha lim som er holdbart i forhold til de temperaturer de blir utsatt for. Målangivelsene på skiltene er veiledende mål som angir ca. størrelsen på skiltene.

Utførende entreprenør er selv ansvarlig for å bestille skilt. Entreprenøren velger selv leverandør av de ulike skilttypene. Som en veiledning har Nettselskapet tidligere preferert å benytte følgende skiltleverandør for leveranse av skilt:

Stasjonsskilt (Type 1 og 23) Selvklebende skilt (Type 3, 4, 5, 6, ol.)

Skiltfabrikken AS

Pro Shop AS

Besøksadresse: Lørenvangen 23

Munkerudstubben 2

0580 Oslo

1458 Fjellstrand

Telefon: 23 03 94 90

Telefon: 66 96 52 50 (Harald Schie)

Telefaks: 23 03 94 91

e-post: harald@proshopas.no

e-post: post@skiltfabrikken.no

Graverte skilt

Skiltgravering AS

Gallebergveien 16

3070 Sande i Vestfold

Telefon: 33 77 67 88

e-post: sturle@skiltgravering.as

Type 1: Merking av stasjoner (Nett- og koblingsstasjoner, elektrokjeler) 

Nummer skilt kombinert med varselskilt høyspenning

Utførsel: Gult aluminiumskilt med sort skrift og fire hull.

Type 2: Merking av høyspenningskabler.

Rødt skilt benyttes ved merking av dobbeltkabel; Type 2R.

Merkeskilt for kabel mot avgang fra understasjon.

Utførsel: Selvklebende plast skilt.

Type 3: Merking av transformatorer 

Utførsel: Selvklebende plastskilt med hvit bakgrunn og sort skrift.

Type 4: Merking av høyspenningsbryterfelt 

Bryter mot kabelavgang (H1) og transformator (T1).

Utførsel: Selvklebende plastskilt med grå refleksbakgrunn.

Type 5: Merking av høyspenningsbrytere 

Utførsel: Selvklebende plast skilt med hvit bakgrunn og sort skrift.

Type 6: Merking av jordkniv høyspenning 

Disse skiltene skal benyttes der det er bryter i samleskinnen, (1-2), med jordkniv. (SF6 -anlegg). Det er jordkniven som skal merkes med skiltene, 1J, 2J, osv.

Utførsel: Selvklebende plast skilt. Gul fluoriserende med sort skrift.

Type 7: Advarselskilt ”Høyspenning Livsfare”

Monteres bl.a. utvendig på dører inn til høyspenningsrom. Mål på skilt er avhengig av bruk.

Utførsel: Aluminium med 4 hull. Gul med sort skrift.

Type 8: Advarselskilt ”Høyspenning Livsfare”


Utførsel: Vinyl selvklebende. Gul med sort skrift.

Type 9: Spenningsmerking 400 V.

(Benyttes på stolper og strekk vertikal over / under hverandre)

Utførsel: Aluminium med 4 hull. Rød med hvit skrift.

Type 10: Spenningsmerking 1000 V i stolper.

Utførsel: Aluminium. Passeres ca. 20 cm under mellomfeste/endefeste.

Type 11: Spenningsmerking av 400 V linjer.

Luftstrekk med både 230V og 400V horisontalt ved siden av hverandre i samme plan, f.eks. ved EX linjer.

Type KL 45-400V (passer til eks. 25-50 EX)

(Strekk horisontalt ved siden av hverandre i samme plan)

Type 12: Spenningsmerking av 400 V og 230V. 

Plasserers bla. på transformatoer i stasjoner med to sekundærspenninger, ev på skyvedør inn til transformatoer i innvendigbetjente kiosker. 

Utførsel: Selvklebende plast ev. plastskilt med hull.

Type 13: Spenningsmerking av 400 V og 230V. 

Benyttes bl.a. på innside av fordelingsskap og på lavspenningsstativ.

Utførsel: Vinyl selvklebende.

Type 14: Spenningsmerking 400 V.

Utførsel: Selvklebende gravert plastskilt.

Type 15: Nummerering av fordelingsskap.

Utførsel: Sort gravert aluminiumsskilt med utsparing for to hull.

Type 16: Nummerering av master.

Utførsel: Sort gravert aluminiumsskilt med to hull 1,5mm.

Type 17: Nummerering av mastebrytere og T-avgreninger.

Utførsel: Sort aluminiumskilt med to hull og inngravert tekst.

Type 18: Merkeskilt for lavspenningskabler fra nettstasjon/skap.

Utførsel: UV-bestandig plast merkeskilt. Stripses fast på kabelen med to strips.

Gult skilt med sort tekst. Teksten skrives på merkeskiltene på gule klistrelapper med Dymo merkemaskin eller tilsvarende. Merkelappene klistres under folie med lim.

Type 19: Merking av jordelektrode og fellesjord i stasjon. 

Utførsel: Plast, med ett hull.

Type 20: Merking av lavspennings gjennomføringsplate og skinne.

Utførsel: Selvklebende plastskilt.

Type 21: Adkomstskilt for nettstasjon

Adkomstmerket plasseres øverst på dører i adkomstsvei eller annet lett synlig sted i adkomstsvei slik at adkomsten lett kan tolkes i bygget eller i terrenget.

Utførsel: Selvklebende plastskilt med refleksbakgrunn