Energi og effektbudsjett

Opplyse om installasjoner > 63A som får betydning for prosjektering av tiltaket.

Nettselskapets saksbehandlere, installatører og El-konsulenter.

1 Generelt

Bygningstype: _____________________ Anleggsadresse: _____________________

(Bolig/Næring)

Kontaktperson: _____________________ Gårdsnr: / Bruksnr: / __________/___________

E-post: _____________________

Tlf: _____________________

Brutto oppvarmet areal: _____________________

Er det andre energikilder enn el? Ja___ Nei___

Energibudsjett Installert effekt Elektrisk energi
kW kW/ m² kWh kWh /m²

Oppvarming

Ventilasjon

Varmtvann

Vifter og pumper

Belysning

Diverse

Kjøling

Sum

Samtidighetsfaktor for installasjonen: _____________________

Informasjon om elektrisk utstyr i bygget

Nedenfor skal nettkunden angi elektrisk bygningsutstyr med høy ytelse/stort omfang (for eksempel større pumper, vifter, motorer, UPS’er, aggregater, datamaskiner, elektrokjeler, sveiseapparat etc. samt info om svært ulineære laster).

Type last/utstyr Ytelser/omfang/beskrivelse Startstrømmer